diiv, 9-3-20 meetfactory prague © ah 2012-2015, zákaz využívání materiálů k ziskové činnosti