majales, 30-4-13 prague stromovka © ah 2012-2015, zákaz využívání materiálů k ziskové činnosti