kamp!, 24-9-13 prague mf support deaths © ah 2012-2015, zákaz využívání materiálů k ziskové činnosti