múm, 4-10-13 prague mf © ah 2012-2015, zákaz využívání materiálů k ziskové činnosti