houpaci kone, 12-3-14 cafe v lese © ah 2012-2015, zákaz využívání materiálů k ziskové činnosti