∆, 17-6-15 prague © ah 2012-2015, zákaz využívání materiálů k ziskové činnosti