interpol, 12-8-15 prague lmb © ah 2012-2015, zákaz využívání materiálů k ziskové činnosti