placebo, 8-11-16 forum karlin, prague © ah 2012-2015, zákaz využívání materiálů k ziskové činnosti