fleet foxes, 2-7-18 prague lmb © ah 2012-2015, zákaz využívání materiálů k ziskové činnosti